Sokolíková, Eliška, a Jan Andreska. 2021. „Současná Podoba environmentální výchovy a Její potenciál V ovlivňování environmentálního uvědomění žáků". Envigogika 16 (2). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.632.