Vácha, Zbyněk, a Michaela Brožková. 2023. „Inventarizace a analýza Didaktické Vybavenosti učebnic pěstitelských Prací Na druhém Stupni základních škol". Envigogika 18 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.653.