Chmelová, Štěpánka. 2024. „Miskoncepce Z Pedologie U Studentů učitelství přírodních věd". Envigogika 19 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.665.