Šauer, P. (2010) “Rozšíření aktivních forem výuky v kurzu Základy ekonomiky životního prostředí”, Envigogika. Praha, Czech Republic, 5(3). doi: 10.14712/18023061.181.