Jančaříková, K. (2010) „Zpráva o konferenci „Děti a zahrady“", Envigogika. Praha, Czech Republic, 5(3). doi: 10.14712/18023061.182.