Bezouška, A. a Činčera, J. (2007) „Vliv environmentální profilace středních škol na proenvironmentální postoje a jednání studentů", Envigogika. Praha, Czech Republic, 2(3). doi: 10.14712/18023061.20.