Jančaříková, K. (2007) „Žákovské portfolio – vhodná forma hodnocení environmentální výchovy", Envigogika. Praha, Czech Republic, 2(3). doi: 10.14712/18023061.23.