Maršák, J. (2008) „Registry úniků a přenosů znečišťujících látek – nástroje realizace „práva vědět“", Envigogika. Praha, Czech Republic, 3(2). doi: 10.14712/18023061.31.