Huba, M. (2011) „Nad knižkou Genius loci - (roz)hovory o Slovensku: malý pokus o autorecenziu", Envigogika. Praha, Czech Republic, 6(3). doi: 10.14712/18023061.310.