Huba, M. (2011) „Mlčiace a kolaborujúce intelektuálne elity (vrátane vedcov)", Envigogika. Praha, Czech Republic, 6(3). doi: 10.14712/18023061.348.