Envigogika, R. (2011) „Závery a odporúčania z konferencie Cesty k udržateľnejšej budúcnosti", Envigogika. Praha, Czech Republic, 6(3). doi: 10.14712/18023061.352.