Envigogika, R. (2013) „Vzniká Strategie vzdělávání 2020, která zcela opomíjí pojem environmentální vzdělávání nebo vzdělávání pro udržitelný rozvoj", Envigogika. Praha, Czech Republic, 8(1). doi: 10.14712/18023061.381.