office, E. (2013) „Mezinárodní soutěž esejů na téma udržitelného života", Envigogika. Praha, Czech Republic, 8(4). doi: 10.14712/18023061.412.