Činčera, J. (2013) „Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro starší školní věk a střední školy", Envigogika. Praha, Czech Republic, 8(5). doi: 10.14712/18023061.414.