Burandt, S., Gralla, F. a John, B. (2015) „Analýza aktérů v případových studiích (regionálního) udržitelného rozvoje", Envigogika. Praha, Czech Republic, 10(1). doi: 10.14712/18023061.433.