Záhumenská, V. (2014) „Hradec Králové – ochrana přírodní památky Na Plachtě před zástavbou. Případová studie k významu účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí", Envigogika. Praha, Czech Republic, 9(2). doi: 10.14712/18023061.451.