Dlouhá, J. (2014) „Zpráva o výsledcích Světové konference ke vzdělání pro udržitelný rozvoj uzavírající Dekádu UNESCO pro vzdělávání pro UR", Envigogika. Praha, Czech Republic, 9(2). doi: 10.14712/18023061.461.