Skalík, J. (2015) „Informovanost o změně klimatu a postoje dospívajících v České republice", Envigogika. Praha, Czech Republic, 10(4). doi: 10.14712/18023061.472.