Dlouhá, J. a Zahradník, M. (2015) „Potenciál pro sociální učení v regionálním udržitelném rozvoji: analýza interakcí aktérů s důrazem na roli vědců", Envigogika. Praha, Czech Republic, 10(1). doi: 10.14712/18023061.476.