Olšovský, J. (2010) „Heidegeer a Kierkegaard: pojetí boha a posvátného", Envigogika. Praha, Czech Republic, 5(1). doi: 10.14712/18023061.48.