Hickman, M., Beard, C. a Inkster, A. (2015) „Návrat do ráje: vztah starších horolezců k přírodním místům", Envigogika. Praha, Czech Republic, 10(3). doi: 10.14712/18023061.502.