Dlouhá, J. a Dlouhý, J. (2015) „Kompetence vysokoškolských učitelů pro udržitelný rozvoj – analýza situace v regionu střední a východní Evropy", Envigogika. Praha, Czech Republic, 10(3). doi: 10.14712/18023061.507.