Svobodová, S. a Kroufek, R. (2016) „Environmentální gramotnost žáků 2. stupně v Žatci – výzkumná sonda", Envigogika. Praha, Czech Republic, 11(2). doi: 10.14712/18023061.514.