Dlouhá, J., Dlouhý, J. a Kapitulčinová, D. (2016) „Metodika tvorby a využití případových studií ve výuce a formou Open Educational Resources (OER)", Envigogika. Praha, Czech Republic, 11(1). doi: 10.14712/18023061.515.