Činčera, J. a Holec, J. (2016) „Terénní výuka ve formálním vzdělávání", Envigogika. Praha, Czech Republic, 11(2). doi: 10.14712/18023061.533.