Dlouhá, J. (2017) „Udržitelné podnikání na venkově – inspirace pro vzdělání", Envigogika. Praha, Czech Republic, 12(1). doi: 10.14712/18023061.544.