Urban, J., Chabada, T. a Skalík, J. (2017) „Jaký efekt mají klimatické kampaně? Využití metodiky pro hodnocení dopadu klimatických kampaní", Envigogika. Praha, Czech Republic, 12(2). doi: 10.14712/18023061.557.