Dlouhá, J., Dlouhý, J. a Barton, A. G. (2010) „Vzdělávání metodou e-learningu podporující regionální spolupráci a vytváření evropského vzdělávacího prostoru v interdisciplinární oblasti životního prostředí", Envigogika. Praha, Czech Republic, 5(3). doi: 10.14712/18023061.56.