Janoušková, S., Hák, T., Maršák, J. a Pachmanová, L. (2010) „Charakter indikátorů udržitelného rozvoje a indikátorů vzdělávání pro udržitelný rozvoj na mezinárodní úrovni", Envigogika. Praha, Czech Republic, 5(3). doi: 10.14712/18023061.57.