Jančaříková, K. (2018) „“Alma mater Studiorum”: příklad dobré praxe ve vzdělávání učitelů", Envigogika. Praha, Czech Republic, 13(1). doi: 10.14712/18023061.573.