Chmelová, Štěpánka (2024) „Miskoncepce z pedologie u studentů učitelství přírodních věd ", Envigogika. Praha, Czech Republic, 19(1). doi: 10.14712/18023061.665.