Činčera, J. (2012) „Vliv výukového programu na rozvíjení environmentální senzitivity žáků", Envigogika. Praha, Czech Republic, 7(2). doi: 10.14712/18023061.73.