Dlouhá, J. (2006) „E-časopis - zaměření", Envigogika. Praha, Czech Republic, 1(1). doi: 10.14712/18023061.88.