Dlouhá, J. (2006) „Indikátory jako nástroj evaluace pro oblast vzdělávání k udržitelnému rozvoji v ČR", Envigogika. Praha, Czech Republic, 1(1). doi: 10.14712/18023061.92.