[1]
J. Dlouhá, „Indikátory pro strategie environmentálního vzdělávání", Envigogika, roč. 2, č. 3, pro. 2007.