[1]
J. Nečas, „Předvánoční zamyšlení nad hodnotami", Envigogika, roč. 2, č. 3, pro. 2007.