[1]
A. Bezouška a J. Činčera, „Vliv environmentální profilace středních škol na proenvironmentální postoje a jednání studentů", Envigogika, roč. 2, č. 3, pro. 2007.