[1]
J. Dlouhá, „Úvodník 2008/III/2", Envigogika, roč. 3, č. 2, pro. 2008.