[1]
J. Dlouhá, „Úvodník 2010/V/3", Envigogika, roč. 5, č. 3, pro. 2010.