[1]
K. Jančaříková, „Žákovské portfolio – vhodná forma hodnocení environmentální výchovy", Envigogika, roč. 2, č. 3, pro. 2007.