[1]
R. Envigogika, „Tisková zpráva k postupu MŠMT ze dne 26. 11. 2010", Envigogika, roč. 5, č. 3, pro. 2010.