[1]
J. Olšovský, „Metafyzika subjektivity a života", Envigogika, roč. 3, č. 2, pro. 2008.