[1]
J. Maršák, „Registry úniků a přenosů znečišťujících látek – nástroje realizace „práva vědět“", Envigogika, roč. 3, č. 2, pro. 2008.