[1]
M. Huba, „Nad knižkou Genius loci - (roz)hovory o Slovensku: malý pokus o autorecenziu", Envigogika, roč. 6, č. 3, pro. 2011.