[1]
M. Prokešová, „Domov – proměny místa", Envigogika, roč. 3, č. 2, pro. 2008.