[1]
M. Huba a R. Medal, „Voľby 2012", Envigogika, roč. 6, č. 3, pro. 2011.