[1]
R. Envigogika, „Závery a odporúčania z konferencie Cesty k udržateľnejšej budúcnosti", Envigogika, roč. 6, č. 3, pro. 2011.