[1]
R. Envigogika, „Vzniká Strategie vzdělávání 2020, která zcela opomíjí pojem environmentální vzdělávání nebo vzdělávání pro udržitelný rozvoj", Envigogika, roč. 8, č. 1, kvě. 2013.