[1]
P. Rojík, „Holocén, nebo antropocén?", Envigogika, roč. 8, č. 5, pro. 2013.