[1]
S. Burandt, F. Gralla, a B. John, „Analýza aktérů v případových studiích (regionálního) udržitelného rozvoje", Envigogika, roč. 10, č. 1, úno. 2015.